Vitamine B12 tekort: een onzichtbare epidemie

Vitamine B12 tekort is geen bizarre, mysterieuze ziekte. Er staat over vitamine B12 tekort geschreven in elk medisch handboek en de oorzaken en gevolgen ervan zijn goed ingeburgerd in de wetenschappelijke literatuur.

Wat hebben al deze ziekten gemeen?

 • Alzheimer, dementie, cognitieve achteruitgang en geheugenverlies (gezamenlijk “veroudering” genoemd)
 • Multiple sclerose (MS) en andere neurologische aandoeningen
 • Geestelijke ziekte (depressie, angst, bipolaire stoornis, psychose)
 • Hart- en vaatziekte
 • Leer- of ontwikkelingsstoornissen bij kinderen
 • Autismespectrumstoornis
 • Auto-immuunziekte en immuun-ontregeling
 • Kanker
 • Mannelijke en vrouwelijke onvruchtbaarheid

Antwoord: ze kunnen allemaal de tekenen en symptomen van vitamine B12 tekort zijn.

Vitamine B12 tekort komt veel vaker voor dan de meeste zorgverleners en het grote publiek beseffen. Gegevens van de Tufts University Framingham studie suggereren dat 40 procent van de mensen tussen de 26 en 83 plasma-B12-niveaus hebben in het lage normale bereik. Dat zijn waarden waarbij velen neurologische symptomen ervaren. 9 procent van de proefpersonen had een duidelijke tekortkoming en 16 procent vertoonde een “bijna-tekort”. Het meest verrassende voor de onderzoekers was het feit dat lage B12-spiegels net zo vaak voorkwamen bij jongere mensen als bij ouderen.

Dat gezegd hebbende, wordt geschat dat B12 tekort ongeveer 40% van de mensen boven de 60 jaar treft. Het is heel goed mogelijk dat ten minste enkele van de symptomen die we toeschrijven aan “normale” veroudering – zoals geheugenverlies, cognitieve achteruitgang, verminderde mobiliteit, enz. – ten minste gedeeltelijk worden veroorzaakt door B12-tekort.

Wat zijn de symptomen van een B12 tekort?

Neurologisch:

 • Niet op de juiste woorden kunnen komen, verkeerde woorden gebruiken, verspreken
 • Onverklaarbaar vallen, of ergens tegen aan lopen, moeilijk lopen, verlies van positiegevoel, struikelen, dingen omgooien
 • Verminderde pijnbeleving, fijne motoriek, reuk en smaak
 • Tintelingen, brandend of doof gevoel in ledematendoof gevoel, zenuwpijn, uitvalsverschijnselen
 • Concentratiestoornissen
 • Geheugenproblemen

Psychisch:

 • Dementie, verwardheid
 • Psychose, paranoia, hallucinaties
 • Depressie, nervositeit, geïrriteerdheid, prikkelbaarheid, stemmingswisselingen, gedragsveranderingen, apathie

Overig:

 • Veranderingen in gezichtsveld, wazig zien
 • Duizeligheid
 • Bleekheid van de huid
 • Het koud hebben
 • Impotentie
 • Onvruchtbaarheid
 • Darmklachten
 • Misselijkheid, verlies van eetlust, gewichtsverlies
 • Hoofdpijn
 • Spierpijn en krachtsverlies
 • Glossitis (ontstoken tong), branderige, pijnlijke of prikkelende tong, gevoelige mond
 • Vermoeidheid, slaperigheid, zwakte
 • Haaruitval
 • Abnormale reflexen
 • Spiertrekkingen en spierkrampen
 • Oorsuizen
 • Menstruatieklachten, zoals uitblijven menstruatie, hevige menstruatie, te lange menstruatie, verergerde menstruatiepijn
 • Gewrichtsklachten
 • Kortademigheid, benauwdheid, hartkloppingen
 • Incontinentie en/of vaak plassen

Waarom wordt een B12 tekort vaak over het hoofd gezien?

B12 tekort wordt vaak om twee redenen gemist. Ten eerste wordt het niet routinematig wordt getest door de meeste artsen. Ten tweede is de onderkant van het laboratoriumreferentiegebied te laag. Dat wil zeggen dat het als een normale waarde wordt gezien terwijl iemand toch een te laag gehalte B12 heeft. Dit is de reden waarom de meeste studies echte tekortkomingen onderschatten. Veel B12-deficiënte mensen hebben zogenaamde “normale” niveaus van B12.

Toch is het goed ingeburgerd in de wetenschappelijke literatuur dat mensen met B12-spiegels tussen 200 pg / ml en 350 pg / ml (niveaus die als “normaal” worden beschouwd in de VS) duidelijke B12 tekort symptomen hebben. Deskundigen die gespecialiseerd zijn in de diagnose en behandeling van B12-tekort, zoals Sally Pacholok R.N. en Jeffery Stewart D.O. suggereren alle patiënten te behandelen die symptomen hebben en een B12-spiegel hebben van minder dan 450 pg / ml. Ze bevelen ook aan patiënten te handelen die een normaal B12 hebben, maar verhoogd urinair methylmalonzuur (MMA), homocysteïne en / of holotranscobalamine (andere markers van B12-tekort).

In Japan en Europa ligt de ondergrens voor B12 tussen 500-550 pg / ml, het niveau dat samenhangt met psychologische en gedragsmatige symptomen, zoals cognitieve achteruitgang, dementie en geheugenverlies. Sommige deskundigen hebben gespeculeerd dat de aanvaarding van hogere niveaus zoals in Japan en de bereidheid om niveaus te behandelen die als “normaal” worden beschouwd in de VS, de lage percentages van de ziekte van Alzheimer en dementie in die landen verklaren.

Wat is vitamine B12 en waarom heb je het nodig?

Vitamine B12 werkt samen met folaat in de synthese van DNA en rode bloedcellen. Het is ook betrokken bij de productie van de myeline-omhulling rond de zenuwen en de geleiding van zenuwimpulsen. Je kunt het brein en het zenuwstelsel zien als een grote wirwar van draden. Myeline is de isolatie die deze draden beschermt en deze helpt om berichten te versturen.

Ernstige B12-deficiëntie in aandoeningen zoals pernicieuze anemie (een auto-immuunaandoening waarbij het lichaam de intrinsieke factor vernietigt, een eiwit dat nodig is voor de absorptie van B12) was dodelijk totdat wetenschappers dachten dat de dood kon worden voorkomen door de patiënten rauwe lever te geven (die grote hoeveelheden bevat van B12).

Bloedarmoede is de laatste fase van B12 tekort. Lang voordat bloedarmoede optreedt, veroorzaakt B12 tekort verschillende andere problemen, waaronder vermoeidheid, lethargie, zwakte, geheugenverlies en neurologische en psychiatrische problemen.

B12 tekort komt in vier stadia voor, beginnend met dalende bloedspiegels van de vitamine (stadium I), dan naar lage cellulaire concentraties van de vitamine (stadium II), een verhoogd bloedniveau van homocysteïne en een verminderde snelheid van DNA-synthese (stadium III) en tenslotte macrocytische anemie (stadium IV).

Waar zit vitamine B12 in in voeding?

Vitamine B12 zit alleen in dierlijke producten:

 • melk
 • melkproducten
 • vlees
 • vleeswaren
 • vis
 • eieren.

Waarom is B12 tekort zo gewoon?

De absorptie van B12 is complex en omvat verschillende stappen – die allemaal fout kunnen gaan. Oorzaken van een slechte absorbtie van B12 zijn onder meer:

 • intestinale dysbiose
 • lekkende darm- en / of darmontsteking
 • atrofische gastrieten of hypochlorhydria (maagzuur)
 • pernicieuze anemie (auto-immuunziekte)
 • medicijnen (met name protonpompremmers en andere middelen die het bloed onderdrukken)
 • alcohol
 • blootstelling aan stikstofoxide (tijdens chirurgie of recreatief gebruik)

Dit verklaart waarom B12 tekort kan voorkomen, zelfs bij mensen die grote hoeveelheden B12-bevattende dierlijke producten eten. In feite volgen veel van mijn patiënten met een B12-tekort een Paleo-dieet waarbij ze 2-3 keer per dag vlees eten.

In het algemeen lopen de volgende groepen het grootste risico op een B12-tekort:

 • vegetariërs en veganisten
 • mensen van 60 jaar of ouder
 • mensen die regelmatig PPI’s (proton pump inhibitors, zoals Aspirine) of zuuronderdrukkende medicijnen gebruiken
 • mensen met diabetes medicijnen zoals metformine
 • mensen met de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, coeliakie of IBS
 • vrouwen met een voorgeschiedenis van onvruchtbaarheid en miskraam

Opmerking voor vegetariërs en veganisten: B12 wordt ALLEEN gevonden in dierlijke producten.

B12 is de enige vitamine die een sporenelement (kobalt) bevat, daarom heet het cobalamine. Cobalamine wordt geproduceerd in de darm van dieren. Het is de enige vitamine die we niet van planten of zonlicht kunnen krijgen. Planten hebben geen B12 nodig, dus ze slaan het niet op.

Een veel voorkomende mythe onder vegetariërs en veganisten is dat het mogelijk is om B12 te krijgen van plantaardige bronnen zoals zeewier, gefermenteerde soja, spirulina en biergist. Maar plantaardig voedsel waarvan gezegd wordt dat het B12 bevat, bevat eigenlijk B12-analogen, cobamiden genaamd, die de inname blokkeren en de behoefte aan echte B12 verhogen. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10552882)

Dit verklaart waarom onderzoeken consequent aantonen dat tot 50% van de langetermijn vegetariërs en 80% van de veganisten B12 tekortschieten.

De effecten van B12-tekort op kinderen zijn vooral alarmerend. Studies hebben aangetoond dat kinderen die tot hun zesde zijn opgegroeid met een veganistisch dieet nog steeds B12-deficiënt zijn, zelfs jaren nadat ze zijn begonnen met het eten van ten minste sommige dierlijke producten.

In één studie vonden de onderzoekers:

… een significante associatie tussen de cobalamine [b12] -status en prestaties bij testen van intelligentie, ruimtelijk vermogen en kortetermijngeheugen”, waarbij voorheen veganistische kinderen lager scoorden dan alle omnivore kinderen.

Het tekort aan vloeibare intelligentie is bijzonder verontrustend, zeiden de onderzoekers, omdat:

… het gaat om redeneren, het vermogen om complexe problemen op te lossen, abstract denkvermogen en het vermogen om te leren. Elk defect op dit gebied kan verstrekkende gevolgen hebben voor het individuele functioneren.

Het absoluut cruciaal voor diegenen die zich onthouden van dierlijke producten om te begrijpen dat er geen plantaardige bronnen van B12 zijn en dat alle veganisten en de meeste vegetariërs moeten aanvullen met B12. Dit is vooral belangrijk voor vegetariërs of veganistische kinderen of zwangere vrouwen, wiens behoefte aan B12 zelfs groter is dan voor volwassenen.

Behandeling van B12 tekort

Een van de grootste tragedies van de B12-epidemie is dat diagnose en behandeling relatief eenvoudig en goedkoop is, vooral in vergelijking met de behandeling van de ziekten die B12-tekort kan veroorzaken. Een B12-test kan door elk laboratorium worden uitgevoerd en moet door een verzekering worden gedekt.

Zoals altijd hangt een adequate behandeling af van het onderliggende mechanisme dat het probleem veroorzaakt. Mensen met pernicieuze anemie of inflammatoire darmaandoeningen zoals de ziekte van Crohn hebben waarschijnlijk een verminderde absorptie gedurende hun hele leven en zullen waarschijnlijk B12 injecties voor onbepaalde tijd nodig hebben. Dit kan ook waar zijn voor mensen met ernstige B12-deficiëntie die neurologische symptomen veroorzaken.

Sommige recente onderzoeken hebben gesuggereerd dat hoge doses orale of nasale toediening even effectief kunnen zijn als injecties voor mensen met B12 malabsorptieproblemen. De meeste B12-experts bevelen echter nog steeds injecties aan voor mensen met pernicieuze anemie en gevorderd B12-tekort met neurologische symptomen.

Cyanaocobalamine is de meest gebruikte vorm van B12-suppletie in de VS. Maar recent bewijs suggereert dat hydroxycobalamine (veel gebruikt in Europa) superieur is aan cyanocobalamine. Methylcobalamine kan superieur zijn aan beide, vooral voor neurologische aandoeningen.

Japanse studies tonen aan dat methylcobalamine zelfs effectiever is in het behandelen van de neurologische gevolgen van B12 tekort, en dat het beter kan worden opgenomen omdat het verschillende potentiële problemen in de B12-absorptiekring omzeilt. Bovendien geeft methylcobalamine het lichaam methylgroepen die een rol spelen in verschillende biologische processen die belangrijk zijn voor de algehele gezondheid.

Als je vermoedt dat je een B12-tekort hebt, is de eerste stap om je te laten testen. Je hebt een nauwkeurige basisdosis nodig om vanaf te werken. Als je B12-deficiënt bent, is de volgende stap het identificeren van het mechanisme dat de tekortkoming veroorzaakt. Dit is iets waar je waarschijnlijk hulp bij nodig hebt van een arts. Zodra het mechanisme is geïdentificeerd, kan de geschikte vorm (injectie, orale, sublinguale of nasale), de dosis en de duur van de behandeling worden gekozen.

Controleer bij elke vorm van vitamine tekort ook altijd of je een lekkende darm (leaky gut) hebt.

Dus, de volgende keer dat jij of iemand die je kent “een senior moment heeft”, onthoud dan: het is misschien niet “gewoon ouder worden”. Het kan B12 tekort zijn.

 

Wil jij op een gezonde manier afvallen zonder jojo effect?

Dan is wellicht de afslankreceptenbijbel iets voor jou. In dit boek vind je meer dan 100 recepten die je helpen vet te verbranden op een blijvende manier.

In deze grafiek zie je dat mensen die de afslankreceptenbijbel gebruikten bleven afvallen, ten opzichte van mensen die een standaard dieet gebruikten.

Meer informatie over de Afslank Receptenbijbel? Inmiddels is het populaire boek al meer dan 2000 keer gedownload!
Ja! Ik wil meer informatie!

Gerrit Snel is geïnteresseerd in alles dat met sport en voeding te maken heeft, hij wil jong en oud helpen aan een gezond gewicht en fit lichaam. Het is onze missie om met praktische tips zoveel mogelijk geïnteresseerden te helpen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *