Gezondsnel.nl is een website over sport en voeding, verpakt in verfrissende artikelen voor jong en oud. Gezondsnel.nl verzamelt informatie over populaire onderwerpen en verbindt geïnteresseerde lezers aan de informatie die zij zoeken. Gezondsnel.nl gebruikt bronnen vanaf het internet, maar ook literatuur uit binnen- en buitenland. Betrouwbare bronnen worden bijeengebracht om zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen. Gezondsnel.nl richt zich op Nederlanders en Belgen die geïnteresseerd zijn in voeding en sport. Gezondsnel.nl wil deze groep motiveren om op dit gebied het beste uit zichzelf te halen.